OPIS

Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa stanowi zbiór informacji o sytuacji majątkowej i kondycji finansowej jednostki gospodarczej. Jest ono sporządzane za dany okres, z reguły na koniec każdego roku obrotowego. Sprawozdania są cennym źródłem informacji do dalszej analizy i oceny działalności przedsiębiorstwa. Korzysta z nich kadra zarządcza, która otrzymuje niezbędny i pełen obraz kondycji finansowej spółki.

Szczególnym rodzajem sprawozdań jest sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa w likwidacji, którego wzór można znaleźć w programie stworzonym przez specjalistów Grupy SWGK.

Sprawozdanie składa się z następujących elementów:

  • wprowadzenie,
  • rachunek zysków i strat,
  • bilans,
  • zestawienie zmian w funduszu własnym,
  • rachunek przepływów pieniężnych,
  • dodatkowe informacje i objaśnienia.

Może być jednostkowe lub skonsolidowane.

INFO


DODAJ OPINIE
Nie zamieszczono jeszcze komentarzy.

ZAREJESTROWANE W OKOLICY


Trekker Sport Maciej Gajda Jacek Drzewiński

Poznań

Biuro Handlowe TOPAZ Dorota Zygmunt

Wielichowo

Stiulove

Poznań